بایگانی برچسب ها: تريگرهاي فازي در پايگاه داده فعال

دانلود پروژه بررسي تريگرهاي فازي در پايگاه داده فعال

دانلود پروژه بررسي تريگرهاي فازي در پايگاه داده فعال

دانلود پروژه بررسي تريگرهاي فازي در پايگاه داده فعال فهرست مطالب * همراه با كدها * چكيده * بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده1 * فصل اول: كليات2 * 1-1 مقدمه2 * 1-2 مروري بر فصول پايان‌نامه5 * فصل دوم: پايگاه داده فعال6 * 2-1 مديريت داده6 * 2-2 مديريت قوانين7 * 2-2-1 تعريف قانون7 * 2-2-1-1 رويداد8 * 2-2-1-2 شرط12 * 2-2-1-3 واكنش13 * 2-2-2 مدل اجرايي14 * 2-2-2-1 اولويت اجرايي در قوانين16 * 2-2-2-2 معماري پايگاه دادة فعال17 * 2...

ادامه مطلب