بایگانی برچسب ها: تريگرهاي فازي در پايگاه داده فعال

دانلود پروژه بررسی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال

دانلود پروژه بررسی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال

دانلود پروژه بررسی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال فهرست مطالب * همراه با کدها * چکیده * بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده۱ * فصل اول: کلیات۲ * ۱-۱ مقدمه۲ * ۱-۲ مروری بر فصول پایان‌نامه۵ * فصل دوم: پایگاه داده فعال۶ * ۲-۱ مدیریت داده۶ * ۲-۲ مدیریت قوانین۷ * ۲-۲-۱ تعریف قانون۷ * ۲-۲-۱-۱ رویداد۸ * ۲-۲-۱-۲ شرط۱۲ * ۲-۲-۱-۳ واکنش۱۳ * ۲-۲-۲ مدل اجرایی۱۴ * ۲-۲-۲-۱ اولویت اجرایی در قوانین۱۶ * ۲-۲-۲-۲ معماری پایگاه داده فعال۱۷ * ۲-...

ادامه مطلب