بایگانی برچسب ها: ترکان سلجوقي در آسياي صغير

دانلود مقاله تاریخ هنرسلجوقیان

دانلود مقاله تاریخ هنرسلجوقیان

تاریخ هنرسلجوقیان فهرست مطالب مقدمه ۱ ترکان سلجوقی در ایران و بین النهرین۲ ترکان سلجوقی در آسیای صغیر۹ نقاشی۱۷ سفالگری ۱۷ آثار فلزی ۱۸ منابع ۱۹ مقدمه اسلام را باید هم دینی به شمار آورد که حضرت محمد (ص) پیام آن بود، وهم نوعی روش زندگی که توانست اقوام مختلف از نژاد های گوناگون را گرد هم آورد و برابری و تساوی بین آنها بر قرار سازد. وحدت فرهنگی مورد نظر و پیشبرده اسلام، ضرورتا قلمرو و خلاقیت هنری را در بر گرفت. هنر اسلامی با تأکید بر نیر...

ادامه مطلب