بایگانی برچسب ها: تریبولوژی

دانلود ترجمه دستگاهی برای اندازه گیری مستمر پوشش

دانلود ترجمه دستگاهی برای اندازه گیری مستمر پوشش

عنوان انگلیسی مقاله: Apparatus for continuous wear measurements during wet clutch durability tests عنوان فارسی مقاله: دستگاهی برای اندازه گیری مستمر پوشش حین آزمایش دوام کلاج خیس چکیده ترجمه : کلاج خیس در بسیاری از برنامه های امروزی مانند انتقال اتوماتیک و لغزش محدود در اتومبیل ها به طور متفاوتی اشاره می شود و هم چنین در تجهیزات سنگین مانند لودر استفاده می شود. مطالعه حاظر در رابطه با سایش و تعامل رفتار کلاج تر در حالت نوع دوم می باشد ....

ادامه مطلب