بایگانی برچسب ها: تسهيلات زهكشي

دانلود پروژه ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه وعابرین

دانلود پروژه ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه وعابرین

ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه و عابرین فهرست مطالب مقدمه: ۸ تحلیل گذرگاههای عابر پیاده در حواشی میدان: ۱۲ استفاده از شاخصهای ترکیبی موجود ۱۹ بحث تفصیلی درخصوص نیازهای مربوط به احداث گذرگاه غیرهمسطح: ۲۵ نتیجه گیری: ۲۸ تحلیل جریان ترافیک وسائط نقلیه به منظور ارزیابی عملکرد وضعیت موجود: ۳۰ مبدا و مقصد سفرها: ۳۱ محاسبات مربوط به تحلیل میدان در وضعیت موجود: ۴۱ محاسبات مربوط به تحلیل میدان در وضعیت طراحی: ۴۳ شیوه جمع آوری آبه...

ادامه مطلب