بایگانی برچسب ها: تشخيص آزمايشگاهي كرم قلب

دانلود مقاله تحلیلی بر دیروفیلاریوزیس و روش‌های تشخیص

دانلود مقاله تحلیلی بر دیروفیلاریوزیس و روش‌های تشخیص

دانلود مقاله تحلیلی بر دیروفیلاریوزیس و روش‌های تشخیص آزمایشگاهی فهرست مطالب فصل اول/ مقدمه مقدمه فصل دوم/ کلیات مرفولوژی، سیر تکاملی و اپیدمیلوژی کرم قلب آسیب شریانهای ریوی در اثر کرم قلب بالغ عوارض و بیماریهای ناشی از عفونت کرم قلب الف- نارسایی انتقالی قلب ب- بیماری ریوی ج- بیماری کلیوی د- بیماری کبدی  تشخیص آزمایشگاهی کرم قلب فصل سوم / نتیجه گیری پیشنهادات الف- پیشگیری بیماری کرم قلب ب- درمان بیماری کرم قلب فصل چهارم / منابع الف- منابع فارسی...

ادامه مطلب