بایگانی برچسب ها: تشخيص صورت در نواحي پوست

دانلود پروژه پردازش تصویر دیجیتال

دانلود پروژه پردازش تصویر دیجیتال

    پردازش تصویر دیجیتال فهرست مطالب * فصل اول – مقدمه ای بر پردازش تصویر دیجیتال   *  ۱-۱   مقدمه     *  ۱-۲   مراحل اساسی پردازش تصویر     * شکل ۱-۱   مراحل اساسی پردازش تصویر دیجیتال     *  ۱-۳   یک مدل ساده تصویر     * ۴-۱ تشخیص صورت     * ۱-۵   تشخیص و تعبیر * فصل دوم – بررسی دقیق تر برخی از روش های معرفی شده توسط سایر محققین در زمینه تشخیص صورت * ۲-۱   تشخیص صورت در تصاویر رنگی با استفاده از فیلتر پوست * ۱-۱-۲ چکیده * ...

ادامه مطلب