بایگانی برچسب ها: تشخيص صورت در نواحي پوست

دانلود پروژه پردازش تصوير ديجيتال

دانلود پروژه پردازش تصوير ديجيتال

    پردازش تصوير ديجيتال فهرست مطالب * فصل اول – مقدمه اي بر پردازش تصوير ديجيتال   *  1-1   مقدمه     *  1-2   مراحل اساسي پردازش تصوير     * شكل 1-1   مراحل اساسي پردازش تصوير ديجيتال     *  1-3   يك مدل ساده تصوير     * 4-1 تشخيص صورت     * 1-5   تشخيص و تعبير * فصل دوم – بررسي دقيق تر برخي از روش هاي معرفي شده توسط ساير محققين در زمينه تشخيص صورت * 2-1   تشخيص صورت در تصاوير رنگي با استفاده از فيلتر پوست * 1-1-2 چكيده *...

ادامه مطلب