بایگانی برچسب ها: تشخيص كشيدگي صفحه ماكو

پروژه بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی

پروژه بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی

بررسی روند پیشرفت ماشین های بافندگی راپیری سولزر فهرست مطالب چکیده : ۱۱ مقدمه : ۱۲ فصل اول ۱۶ اساس بافندگی تاری پودی ۱۶ شکل (۱)  : نمای شماتیک ماین بافندگی ۱۷ ۲-۲-۱-  تشکیل دهنه نخ های تار ۱۹ شکل (۲): طرز تشکیل دهنه ۱۹ شکل (۳) : باز شدن دهنه تار به صورت منظم یا نا منظم ۲۰ شکل(۴) :  خط صفر یا خط دهنه کامل ۲۱ شکل (۵) :  اجزاء تشکیل دهنه ۲۱ شکل(۶) :  طبقه بندی ماشین های بافندگی ۲۲ ۵-۲-۱- دفتین زدن ۲۴ شکل  ۸ : کوبیدن دفتن برای دهنه دیر و...

ادامه مطلب