بایگانی برچسب ها: تصادفات در حین تعلیم رانندگی و مسئولیت راننده تحت تعلیم

دانلود کار تحقیقی تصادفات در حین تعلیم رانندگی و مسئولیت راننده تحت تعلیم

دانلود کار تحقیقی تصادفات در حین تعلیم رانندگی و مسئولیت راننده تحت تعلیم

تصادفات در حین تعلیم رانندگی و مسئولیت راننده تحت تعلیم واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است. نوشتار مزبور به این موضوع پرداخته و کیفیت مقررات حاکم بر قتل غی...

ادامه مطلب