بایگانی برچسب ها: تصاوير گل و بلبل

دانلود پروژه نقاشی ایرانی

دانلود پروژه نقاشی ایرانی

نقاشی ایرانی فهرست مطالب مقدمه: 1 تاريخ نقاشي مينياتور و طراحي 6 قرن سيزدهم 7 دوره ايخانان 12 سبك جلايريان 20 عصر تيموريان 25 مكتب تبريز 27 مكتب شيراز 29 مكتب هرات 38 بهزاد و مكتب او 53 مكتب بهزاد در بخارا 68 عصر صفويه 74 رضا عباسي و مكتب او 94 نقاشي بعد از صفويه 113 تصاوير گل و بلبل 118 تاثير شعر و الهيات بر نقاشي 121 مقدمه: بديهي است هنر هر ملتي نشانگر استعداد، ذوق، سليقه و توانايي و بروز روحيات فردي و اجتماعي آن ملت است. از اين ر...

ادامه مطلب