بایگانی برچسب ها: تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس

دانلود کارتحقیقی تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن

دانلود کارتحقیقی تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن

تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول : تحصیل مال از طریق نامشروع گفتار اول : تحصیل مال از طریق نامشروع 1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس 2ـ ركن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی الف ) رفتار مجرمانه یك ) رفتار مجرمانه اختلاس مبحث اول : اكثر حقوقدانان بر این باورند كه رفتار مجرمانه در اختلاس با تغییر دادن مبحث دوم : رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی مبحث سوم : اهمال و تفریط منجر به تضییع مال مصرف غیر مجا...

ادامه مطلب