بایگانی برچسب ها: تصفيه فاضلاب

دانلود پروژه تصفيه فاضلاب

دانلود پروژه تصفيه فاضلاب

دانلود پروژه تصفيه فاضلاب    تصفيه فاضلاب    فهرست مطالب -1- كليات 2-1- انواع فاضلاب و خصوصيات آنها 3-1- سرانه فاضلاب BOD5 و مواد معلق 4-1- جمعيت معادل آلودگي نوع آب ميليگرم در ليتر BOD5 5-1- تصفيه خودبخود آب‏هاي دريافت كننده آلودگي 2-1 مشخصه‏هاي فيزيكي، شيميايي و زيست شناختي فاضلاب 1-1-2 اجزاي فاضلاب 2-2-2 آلايندهاي مهم در تصفية فاضلاب 3-1-2 روشهاي تجزيه 4-1-2 يكاهاي اندازه‏گيري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي 2-2 مشخصه‏هاي فيزيكي   تعري...

ادامه مطلب