بایگانی برچسب ها: تصفیه آب در ایران

دانلود پروژه تصفیه آب

دانلود پروژه تصفیه آب

تصفیه آب فهرست مطالب فصل اول- مقدمه و تاریخچه  ۱ مقدمه. ۲ تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی.. ۳ فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی.. ۷ آب و پساب در صنعت… ۸ پساب صنعتی  (Industrial Wastewater). 8 مقدار مجاز برای آب مزروعی ( عناصر محلول ) ۱۱ پارامترهای مهم.. ۱۱ ۱- اندازه گیری جریان فاضلاب… ۱۱ ۲- اندازه مواد جامد ( Total Solid ) TS… 11 ۳- اندازه مواد قابل ته نشینی.. ۱۱ ۴- تعیین قلیائیت : ۱۲ ۵- اندازه گیری مواد آلی.. ۱۲ ۶-ع...

ادامه مطلب