بایگانی برچسب ها: تصميم گيري

دانلود مقاله مؤلفه هاي گزينش نيروي انساني

دانلود مقاله مؤلفه هاي گزينش نيروي انساني

مؤلفه هاي گزينش نيروي انساني چكيده در اين مقاله مؤلفه هاي اصلي گزينش كاركنان براي شغلهاي از پيش تعيين شده ذكر شده است كه پس از مصاحبه هاي مختلف و اطمينان از دارا بودن حداقل شرايط تصدي شغل از پيش تعيين شده، مورد گزينش و انتخاب قرار مي‌گيرند. توضيح : ارائه شده در سومين كنفرانس مديران منابع انساني ايران كليدواژه : انضباط؛ جمع پذيري؛ مديريت بحران؛ تسلط؛ نظارت پذيري؛ تطبيق 1- مقدمه از مهمترين وظايف مديريت منابع انساني جذب و بكار گيري افرادي است ...

ادامه مطلب