بایگانی برچسب ها: تصویر ذهنی نام تجاری

دانلود مقاله توسعه نام تجاری، رویکرد هاو تاثیر آن برروی تصویر ذهنی نام تجاری

دانلود مقاله توسعه نام تجاری، رویکرد هاو تاثیر آن برروی تصویر ذهنی نام تجاری

توسعه نام تجاری، رویکرد هاو تاثیر آن برروی تصویر ذهنی نام تجاری  چکیده  : شرکت ها به نقش استراتژیک توسعه تام تجاری پی برده اند. عدضه ی محصول جدید معمولاً از طریق توسعه ی نام تجاری انجام می شود. توسعه ی نام تجاری بر روی ارزش نام تجاری که قبلاً ایجاد شده سرمایه گذاری می نماید. این استراتژی اغلب به دلیل کاهش تحقیقات بازاریابی معرفی محصول جدید و هزینه های تبلیغات و افزایش شانس موفقیت مورد انتظار که از ارزش نام تجاری محوری سرچشمه می گیرد، سودمن...

ادامه مطلب