بایگانی برچسب ها: تصویر مونتاژ شده مدار

دانلود مقاله طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکداری

دانلود مقاله طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکداری

طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکداری فهرست مطالب چکیده : نحوه  کار دستگاه کاربرد ۱ مقدمه و تاریخچه۱ فصل اول : میکرو پروسسورها۳ ۱-۱ انواع میکروپرسسورها..۴ ۲-۱ الکترونیک در زندگی امروز..۵ ۳-۱ سیستمهای الکترونیکی..۶ ۴-۱ مدارهای خطی و مدارهای رقمی..۶ ۵-۱ مختصری راجع به AVR..7 ۶-۱ طراحی برای زبانهای C و BASIC..8 ۷-۱ خصوصیات ATMEGA16/ATMEGA16L9 ۱-۷-۱ خصوصیات جانبی۱۰ ۲-۷-۱ فیوز بیت های ATMEGA1612 ۸-۱ بررسی پورت های میکرو کنترلر۱۴ ۱-۸-۱ پورت B14 ۲-۸-۱ ...

ادامه مطلب