بایگانی برچسب ها: تصویر مونتاژ شده مدار

دانلود مقاله طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکداری

دانلود مقاله طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکداری

طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکداری  طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکداری دراین پروژه یک کلید برای مشتری قرار داردکه با هربار فشار دادن توسط مشتری ها شمارهی نمایشگر مشتری یک عدد افزایش می یابد ونوبت می دهد و هنگامی که به عدد نه رسید مجددا از شماره ی یک نوبت می دهد.همچنین سه کلید برای سه اپراتور های باجه های بانک که با هربار فشار دادن یکی از اپراتور های بانک شماره ی بعدی را در نمایشگر اپراتور مربوطه نمایش می دهد و به ترتیب ن...

ادامه مطلب