بایگانی برچسب ها: تعاريف ناتوانيهاي يادگيري

دانلود مقاله بررسي اختلالات يادگيري

دانلود مقاله بررسي اختلالات يادگيري

بررسي اختلالات يادگيري فهرست مطالب مقدمه مهارت پيش نياز نوشتن با دست: تعاريف ناتوانيهاي يادگيري نظريه هاي مبتني بر روانشناسي رشد و رسش نقص رسشي: دلالتهاي نظريه هاي رشدي بر ناتوانيهاي يادگيري: محرك درون داد تا ثبت حسي: input stimuli to sensory register نظريه ويگوتكسي: (منطقه رشدي مجاور): نظريه هاي يادگيري شناختي دلالت هاي روانشناسي شناختي در مورد ناتواني هاي يادگيري ارزش اطلاعات پزشكي براي معلمان فنون تصويربرداري از مغز: ارزشيابي عصب ش...

ادامه مطلب