بایگانی برچسب ها: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

دانلود کارتحقیقی لغو مجازات شلاق

دانلود کارتحقیقی لغو مجازات شلاق

کارتحقیقی لغو مجازات شلاق چکیده مجرد -زنای با غیر بالغ -زنای مجنون -خوردن مسکر -قذف و قوادی .فلسفه ای که برای مجازات شلاق بیان شده است آن است که درد حاصل از ضربات تازیانه لذت جرم را از بدن مجرم بیرون می آورد -اجرای آن هزینه زیادی ندارد -تاثیر زیادی در اصلاح مجرم دارد و… این مجازات  تنها در قوانین اسلامی وجود دارد و در قوانین دیگر مجازات حبس و جزای نقدی مورد توجه قرار گرفته است. از نظر فلسفی هم دلایلی برای مخالفت با مجازات شلاق بیان...

ادامه مطلب