بایگانی برچسب ها: تعاریف اولیه تابلو

دانلود گزارش کارآموزی تابلو برق

دانلود گزارش کارآموزی تابلو برق

گزارش کارآموزی تابلو برق فهرست مطالب مقدمه تعاریف اولیه تابلو تابلوهای برق تابلوی فرعی انواع تابلوها خصوصیات تابلوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               حفاظت الکتریکی تابلو طریقه ساخت نقشه کشی تابلوها ساخت تابلوها انواع مدارات فرمان حفاظت تجهیزات و نفرات در تأسیسات الکتریکی تابلو فیوزها تقسیم بندی فیوزها اندازه استاندارد فیوزها محافظت سیم ها و کابل های انشعاب معمولی کنتاکتور (کلید مغناطیسی) جریانهای نامی کنتاکتور قطع کننده حرارتی (رله حرارتی یا بی متال) کلید محافظ شستی لیمت سوئیچ یا میکروسوئیچ رله های زمانی (تایمرها) لامپ سیگنال کلیدهای تابع فشار (کلیدهای گازی) کلیدهای شناور چشمهای الکتریکی (سنسورها) نقشه های مدار کنترل حرو...

ادامه مطلب