بایگانی برچسب ها: تعداد ذرات قبل از فيلتراسيون

پروژه امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات

پروژه امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات

امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل (مركز توسعه خودرو و كار) فهرست مطالب 1-فصل اول: مقدمه 1 2- فصل دوم: مروري بر ادبيات و اصول و مباني نظري 4 2-1 مقدمه 5 2-2 سيستم جدا ساز ذرات معلق در گازها 8 2-2-1 صافي هاي کيسه اي 8 2-2-2 ته نشين کننده هاي ثقلي 8 2-2-3 شوينده ها 9 2-2-4 سيکلونها 9 2-2-5 نشست دهنده الکتروستاتيک 9 2-3 زمينه تاريخي 10 2-4  مكانيزمهاي انباشت آكوستيك 11 2-4-1 فعل و انفعالات اورتوكينتيك 11 ...

ادامه مطلب