بایگانی برچسب ها: تعريف بزه، بزهكار و بزهكاري

دانلود مقاله نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

دانلود مقاله نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

نقش والدین در بزهکاری نوجوانان فهرست مطالب پيش گفتار تعريف بزه، بزهكار و بزهكاري عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی نقش خانواده تصوير يك زندگي… نتيجه گيري منابع پيش گفتار مطالعه انحرافات و کجروی هاي اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسي اجتماعی (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ريشه بي نظمي هاي اجتماعی. در واقع، آسيب شناسي اجتماعی مطالعه و ريشه يابي بي نظمی ها، ناهنجاري ها و آسيب هايي نظیر بيكاري، اعتياد، فقر، خودكشي، طلاق و̷...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن

دانلود پروژه بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن

بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن   فهرست مطالب بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن 1 1ـ مقدمه 1 سوالات پروژه حاضر عبارتند از : 8 3ـ اهميت مسأله : 9 هدفهاي مطالعه : 14 5- پيش فرضها – حدود مطالعه و محدوديتها : 16 تعريف بزهكاري: 18 آغاز تحقيقات علمي : 23 تاريخچه بزهكاري : 27 علل و عوامل مؤثر در بزهكاري : 32 عوامل ذاتي و فردي 35 عوامل ذاتي غير ارثي: 39 الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگي: 39 2ـ سوء تغذيه 40 7ـ تأثير تشعشعات راديو اكتيو: 42 ب ) عوامل ...

ادامه مطلب