بایگانی برچسب ها: تعريف تجارت الكترونيكي

دانلود مقاله تجارت الکترونیک E-Commerce

دانلود مقاله تجارت الکترونیک E-Commerce

تجارت الکترونیک E-Commerce فهرست مطالب تعريف تجارت الكترونيكي (E Business) 1 سيستم هاي اطلاعاتي ارتباطات الكترونيكي (ECS) 3 مفاهيم BPR براي تجارت الكترونيكي 6 زمينه هاي BPR براي تجارت الكترونيكي 8 چرا به CRM نياز است؟ 11 سازگاري ERP با تجارت الكترونيكي 12 كاربردهاي ERP 15 يكپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري معروف به EAI 16 ارتباط مديريت حلقه تامين (SCM) با تجارت الكترونيكي 19 استفاده از فن آوري اطلاعات IT در حلقه تامين 20 تبليغات بازاريابي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي عملكرد سايت بازار بيز BazaarBiz در جذب مشتريان

دانلود پروژه بررسي عملكرد سايت بازار بيز BazaarBiz در جذب مشتريان

بررسي عملكرد سايت بازار بيز BazaarBiz در جذب مشتريان فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول- طرح تحقيق 2 عنوان كامل پژوهش 3 هدف پژوهش 3 بيان مسئله 3 اهميت مساله (نظري –عملي) 3 سوال (ها) يا فرضيه‌ها (هاي) پژوهش 4 تعريف علمي‌و متغيرهاي مورد بررس 4 مشخص كردن مقياس اندازه گيري متغيرها 5 مشخص كردن نقش متغيرها (باز خور) 5 طرح پژوهش 5 جامعه و گروه نمونه مورد بررسي 5 روش نمونه برداري 5 ابزارگر آوري داده‌ها 6 روش گرد آوري داده‌ها 6 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 6 ...

ادامه مطلب