بایگانی برچسب ها: تعريف تجارت الكترونيكي

دانلود مقاله تجارت الکترونیک E-Commerce

دانلود مقاله تجارت الکترونیک E-Commerce

تجارت الکترونیک E-Commerce فهرست مطالب تعریف تجارت الکترونیکی (E Business) 1 سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS) 3 مفاهیم BPR برای تجارت الکترونیکی ۶ زمینه های BPR برای تجارت الکترونیکی ۸ چرا به CRM نیاز است؟ ۱۱ سازگاری ERP با تجارت الکترونیکی ۱۲ کاربردهای ERP 15 یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری معروف به EAI 16 ارتباط مدیریت حلقه تامین (SCM) با تجارت الکترونیکی ۱۹ استفاده از فن آوری اطلاعات IT در حلقه تامین ۲۰ تبلیغات بازاریابی از طر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی عملکرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان

دانلود پروژه بررسی عملکرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان

بررسی عملکرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول- طرح تحقیق ۲ عنوان کامل پژوهش ۳ هدف پژوهش ۳ بیان مسئله ۳ اهمیت مساله (نظری –عملی) ۳ سوال (ها) یا فرضیه‌ها (های) پژوهش ۴ تعریف علمی‌و متغیرهای مورد بررس ۴ مشخص کردن مقیاس اندازه گیری متغیرها ۵ مشخص کردن نقش متغیرها (باز خور) ۵ طرح پژوهش ۵ جامعه و گروه نمونه مورد بررسی ۵ روش نمونه برداری ۵ ابزارگر آوری داده‌ها ۶ روش گرد آوری داده‌ها ۶ روش تجزیه و تحلیل داده‌...

ادامه مطلب