بایگانی برچسب ها: تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت

دانلود پروژه مفهوم مصونیت دولتها و سران

دانلود پروژه مفهوم مصونیت دولتها و سران

مفهوم مصونیت دولتها و سران آنهااز دیدگاه حقوق بین الملل مقدمه هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با قتضاي احتياج با هم روابطي دارند. موقعيت جغرافياي ايجاب مي‌كند كه يك دولت با دولتهاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولتهاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولتها (سران دولتها و نمايندگان آنها) مي‌باشد- و ا...

ادامه مطلب