بایگانی برچسب ها: تعريف سن مسئوليت كيفري

دانلود مقاله مسئولیت جزائی اطفال

دانلود مقاله مسئولیت جزائی اطفال

مسئولیت جزائی اطفال فهرست مطالب چکیده مقدمه ۱-۱- تاریخچه مسئولیت جزایی اطفال ۱-۲- تعریف سن مسئولیت کیفری ۱-۲-۱- سن و سال ۱-۲-۲- بلوغ ۱-۲-۳- رشــد ۱-۲-۳-۱- مفهوم لغوی ۱-۲-۳-۲- مفهوم حقوقی ۱-۲-۳-۲- مفهوم کیفری رشد الف ) عقل در مقابل جنون ب ) عقل در مقابل سفاهت بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی ۱-۳- احراز رشد در مسئولیت کیفری ارزیابی آیات رشد ۱-۳-۱- تفسیر اشد به ۱۸ سالگی ۱-۳-۲- تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری ۱-۳-۳- تفسیر اشد به احتلام و بلوغ ۱-۳-۴- قبح عقا...

ادامه مطلب