بایگانی برچسب ها: تعريف سن مسئوليت كيفري

دانلود مقاله مسئولیت جزائی اطفال

دانلود مقاله مسئولیت جزائی اطفال

مسئولیت جزائی اطفال فهرست مطالب چكيده مقدمه 1-1- تاريخچة مسئوليت جزايي اطفال 1-2- تعريف سن مسئوليت كيفري 1-2-1- سن و سال 1-2-2- بلوغ 1-2-3- رشــد 1-2-3-1- مفهوم لغوي 1-2-3-2- مفهوم حقوقي 1-2-3-2- مفهوم كيفري رشد الف ) عقل در مقابل جنون ب ) عقل در مقابل سفاهت بلوغ و رشد از ديدگاه روانشناسي 1-3- احراز رشد در مسئوليت كيفري ارزيابي آيات رشد 1-3-1- تفسير اشد به 18 سالگي 1-3-2- تفسير اشد به رشد عقلي و فكري 1-3-3- تفسير اشد به احتلام و بلوغ...

ادامه مطلب