بایگانی برچسب ها: تعريف شيشه

دانلود مقاله شیشه

دانلود مقاله شیشه

شیشه فهرست مطالب تاريخچه1 مقدمه: 6 تعريف شيشه6 تقسيم بندي کلي شيشه 8 شيشه چند لايه10 تکوين و تکميل ترکيب بندي شيشه 11 ويژگي هاي شيشه 12 خواص شيشه 12 1- خواص مکانيکي12 2- شفافيت13 3- انکسار13 4- ثبات شيميايي14 5- خواص حرارتي15 6- خواص الکتريکي15 انواع ترکيبات شيشه 16 ذوب شيشه21 فرايند ساخت شيشه 22 کوره هاي شيشه سازي25 کوره بوته اي25 کوره هاي واني شکل26 مراحل شکل دادن تاريخچه شيشه در قديم به طور تصادفي کشف شد توسط انسانهايي که در اطراف آت...

ادامه مطلب