بایگانی برچسب ها: تعريف كمپوست

دانلود مقاله زباله

دانلود مقاله زباله

دانلود مقاله زباله فهرست مطالب ۱- زباله های جامد شهری ۲ زباله های بیمارستانی ۳ زباله های خطرناک ۴ زباله های خطرناک خانگی ۵ پلاستیک ۷ کاغذ ۱۱ شیشه و فلزات ۱۳ بازیافت ۱۵ جداسازیSegegation 16 تعریف کمپوست ۲۰ تعریف کمپوست ۲۰ تجزیه هوازی ۲۴ تجزیه غیر هوازی ۲۵ دما ۲۶ رطوبت ۲۸ هوا ۲۸ انواع کمپوست ۲۹ روشهای تولید کمپوست ۳۳ روش صنعتی ۳۳ روش تلنبار کردن (توده سطحی) ۳۸ روش تهیه کود در حیاط خانه ۴۴ منظره سلطل زباله ای که پر بوده و بوی تعفن ناشی از آن...

ادامه مطلب