بایگانی برچسب ها: تعريف كمپوست

دانلود مقاله زباله

دانلود مقاله زباله

دانلود مقاله زباله فهرست مطالب 1- زباله هاي جامد شهري 2 زباله هاي بيمارستاني 3 زباله هاي خطرناك 4 زباله هاي خطرناك خانگي 5 پلاستيك 7 كاغذ 11 شيشه و فلزات 13 بازيافت 15 جداسازيSegegation 16 تعريف كمپوست 20 تعريف كمپوست 20 تجزيه هوازي 24 تجزيه غير هوازي 25 دما 26 رطوبت 28 هوا 28 انواع كمپوست 29 روشهاي توليد كمپوست 33 روش صنعتي 33 روش تلنبار كردن (توده سطحي) 38 روش تهيه كود در حياط خانه 44 منظره سلطل زباله اي كه پر بوده و بوي تعفن ناشي از آن هر ان...

ادامه مطلب