بایگانی برچسب ها: تعريف محاربه از ديدگاه امام خميني

دانلود کار تحقیقی محاربه و مجازات آن

دانلود کار تحقیقی محاربه و مجازات آن

دانلود کار تحقیقی محاربه و مجازات آن دانلود کار تحقیقی محاربه و مجازات آن بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. ...

ادامه مطلب