بایگانی برچسب ها: تعريف و مفهوم تجارت الكترونيكي

دانلود مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

دانلود مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران فهرست مطالب ۱- مقدمه: ۱ ۲- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی: ۳ – تعریف EDI : 4 – تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI: 4 مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان: ۸ الف) اقدامات سازمانهای بین المللی: ۸ ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی  قوانین ومقررات ملی: ۹ ۱دستورالعملهای اروپایی: ۹ ۲- قانونگذاری ملی: ۱۰ ج) وضعیت قانونگذاری در ایران: ۱۲ – سیاست تجارت الکت...

ادامه مطلب