بایگانی برچسب ها: تعريف و مفهوم تجارت الكترونيكي

دانلود مقاله وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي در جهان و ايران

دانلود مقاله وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي در جهان و ايران

وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي در جهان و ايران فهرست مطالب 1- مقدمه: 1 2- تعريف و مفهوم تجارت الكترونيكي: 3 – تعريف EDI : 4 – تفاوت تجارت الكترونيكي و EDI: 4 مبحث اول: وضعيت قوانين و مقررات موضوعه در ايران وجهان: 8 الف) اقدامات سازمانهاي بين المللي: 8 ب) دستورالعملهاي پارلمان اروپا و برخي  قوانين ومقررات ملي: 9 1دستورالعملهاي اروپايي: 9 2- قانونگذاري ملي: 10 ج) وضعيت قانونگذاري در ايران: 12 – سياست تجارت...

ادامه مطلب