بایگانی برچسب ها: تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دانلود مقاله آزمون ، چرایی و چگونگی آن

دانلود مقاله آزمون ، چرایی و چگونگی آن

مقاله آزمون ، چرایی و چگونگی آن فهرست مطالب  آزمون ، چرایی و چگونگی آن تعاریف 4 دسته بندی آزمون ها با توجه به چگونگی تهیه ی آنها 4 دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی5 دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده 8 مراحل ارزشیابی آموزشی 10 تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 11 تعیین هدفهای آموزشی 11 سنجش یا اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان 13 وسایل کتبی اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 16  آزمون های چند گزینه ای 20 شر...

ادامه مطلب