بایگانی برچسب ها: تعریف ترانسفورماتور

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

دانلود پروژه چگونگی انتقال نیروی برق از نیروگاه تا توزیع برق   فهرست مطالب * خلاصه گزارش  1 * مقدمه2 * تاریخچه صنعت برق3 * فصل اول: آشنایی با پستهای فشار قوی در صنعت برق 6 * مقدمه7 * (1-1) انواع پست ها از نظر ولتاژ9 * (1-1-1)پستهای بالابرنده ولتاژ9 * (2-1-1) پستهای کاهنده ولتاژ يا توزیع9 * (3-1-1) پستهای کلیدی9 * (2-1) انواع پستها از نظر قرار گرفتن تجهیزات9 * (1-2-1) پستهای فضای باز9 * (2-2-1) پستهای فضای بسته10 * (3-1) اجزای تشکیل دهنده پس...

ادامه مطلب