بایگانی برچسب ها: تعریف ربا و انواع آن

دانلود کارتحقیقی ربا

دانلود کارتحقیقی ربا

ربا فهرست مطالب چکیده مقدمه کلیات گفتار اول : تعریف ربا و انواع آن مبحث اول : صلاحیت رسیدگی به جرم ربا مبحث دوم : ربای قرضی: شرط هرگونه زیادی در استقراض بند اول : ربای معاملی: دادوستد دو هم جنس مکیل و موزون به گونه غیر برابر بند دوم :« مالکیت‌ شخصی‌ که‌ از راه‌ مشروع‌ باشد محترم‌ است‌. ضوابط‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند. » مبحث سوم :تعریف ربا و انواع آن مبحث چهارم :معنی اصطلاحی و لغوی « ربا » گفتار دوم:انواع ربا: منابع Abstract فصل اول مق...

ادامه مطلب