بایگانی برچسب ها: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

دانلود پروژه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

دانلود پروژه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

 دانلود پروژه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین، «قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد. پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی...

ادامه مطلب