دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید
شما در حال مشاهده مطالب مرتبط با برچسب "

تعریف مدل دنیسون

" هستید
تصویر  مقاله رایگان شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

مقاله رایگان شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون

شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون شناخت فرهنگ مدرسه براساس مدل دنیسون دكتر قربانعلی سلیمی[1] –  قدرت الله علی زاده[2] چكیده یكی از راهبردهای اساسی سازمان ، فرهنگ سازمانی است وشاید مهم ترین رسالت مدیران ، تنظیم راهبرد سازمانی در حوزه فرهنگی و ایجاد  یك فرهنگ سازمانی مناسب است .اه...
ادامه ...