بایگانی برچسب ها: تعریف چک از نظر قانون تجارت

دانلود کارتحقیقی ید مالکی و ید ضمانی

دانلود کارتحقیقی ید مالکی و ید ضمانی

ید مالکی و ید ضمانی  چکیده بررسی جامع و مفصل یکی از قواعد مهم فقهی که در ابواب متفاوت فقهی ومسائل حقوقی کاربرد گسترده ای دارد. روش پژوهش کتابخانه ای استفاده از منابع فقهی و حقوقی و نقد و تحلیل نظرات متفاوت و بررسی تطبیقی آنها می باشد. پژوهش در قاعده ضمان ید در یک مقدمه و هفت فصل طرح گردیده که در مقدمه اهداف، پیشینه تحقیق، گزارشی از شاکله تحقیق و نتیجه کلی از پژوهش ارائه شده است. فصل اول، کلیات و شامل سه گفتار اول در مورد شناخت واژه...

ادامه مطلب