بایگانی برچسب ها: تعریف گمرک و وظایف آن

دانلود مقاله گمرک و جایگاه آن در کشور

دانلود مقاله گمرک و جایگاه آن در کشور

گمرک و جایگاه آن در کشور فهرست مطالب فصل اول طرح تحقیق گمرک و جایگاه آن در کشور. 1 الف: تاریخچه:. 1 ب) تعریف گمرک و وظایف آن. 3 ج) نقش و جایگاه گمرک:. 6 مفاهیم اصطلاحات گمرکی طبق قانون گمرک. 11 الف) حقوق گمرکی. 11 1- تعرفه ویژه. 12 2- تعرفه بر حسب ارزش (تعرفه ارزشی). 12 3- تعرفه مرکب. 13 4- تعرفه متغیر. 14 5- تعرفه ضد دامپینگ. 15 6- تعرفه تلافی. 15 7- سایر تعرفه های گمرکی. 15 8- تعرفه مطلوب. 16 ب)نمانکلاتورهای طبقه بندی کالا. 17 ج)...

ادامه مطلب