بایگانی برچسب ها: تعقیب و مراقبت در بازجویی

دانلود پروژه تعقیب و مراقبت در بازجویی

دانلود پروژه تعقیب و مراقبت در بازجویی

دانلود پروژه تعقیب و مراقبت در بازجویی تعقیب و مراقبت در بازجویی همانگونه که قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تعریف آن به تصریح بیان نموده است کشف علمی علائم تعقیب و مراقبت مجرمین ، دستگیری و جلب مجرمین و متهمین ، کشف و ضبط آلات جرم و …. اهم وظایف ضابطین ذکر شده است. در این راستا مصاحبه و بازجویی و تعقیب و مراقبت از اقدامات اساسی برای سوق دادن تحقیقات به سمت کشف علمی محسوب می گردد و اساساً این دو م...

ادامه مطلب