بایگانی برچسب ها: تعلق دیه جنایت، به مرده

دانلود پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

دانلود پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول : کلیات۳ مبحث اول : واژه شناسی ۳ گفتار اول: مفهوم مرگ۳ گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت۶ مبحث دوم: سابقه تاریخی ۸ گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام…. ۸ گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی۹ مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف۹ گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت۱۰ گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مر...

ادامه مطلب