بایگانی برچسب ها: تعلیم و تربیت فرزندان

دانلود مقاله تعلیم و تربیت فرزندان

دانلود مقاله تعلیم و تربیت فرزندان

تعلیم و تربیت فرزندان فهرست مطالب مقدمه 1 چکیده 3 مفهوم تربيت 4 تربيت شناخت 5 آغاز تربيت 7 تربيت مداوم 9 تجلي صفات والدين 10 تربيت اطفال از ديدگاه ابن سينا           11 وظيفه ها و تعهدها 12 ايجاد عشق در كودك 13 پرروش در محيط مساعد 13 چند اصل مهم دربارة تربيت 14 اصل اول توجه به حس عزت طلبي فرزند        14 اصل دوم نماز 16 اصل سوم آموزش زندگي و علوم مورد نياز     18 اصل چهارم اندرز و نصيحت 20 راه كارهاي تربيتي اسلام 20 راه كار اول – هم...

ادامه مطلب