بایگانی برچسب ها: تعمير و نگهداري توربين هاي گازي

دانلود مقاله تعمیر و نگهداری توربین های گازی

دانلود مقاله تعمیر و نگهداری توربین های گازی

دانلود مقاله تعمیر و نگهداری توربین های گازی چکیده: تمامی محصولات از این دید که روزی خراب می شوند نامطمئن هستند. نت پیشگیرانه به تدریج تکامل یافته تا پاسخگوی نیازهای جدید صنعت باشد .در این راستا سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور ( Productive Maintenance ) به صنایع آمریکا معرفی گردید. در این سیستم ضمن تاکید برروی اصلاح خرابیهای اتفاقی و از کارافتادن غیر منتظره تجهیزات با بهره گیری مناسب از علوم، خرابیها را پیش بینی نموده تا جهت نگهدار...

ادامه مطلب