بایگانی برچسب ها: تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل

دانلود مقاله تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل

دانلود مقاله تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل

تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل* (درحقوق ایران، مصر و انگلیس) چکیده با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، ت...

ادامه مطلب