بایگانی برچسب ها: تعویض کردن کلاج ماشین

دانلود کارآموزی در تعمیرگاه خودرو پیمان تکنیک

دانلود کارآموزی در تعمیرگاه خودرو پیمان تکنیک

 دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو پیمان تکنیک این دستورات یک راهنمایی اساسی برای نصب میل بادامک را برای شما مهیا می سازد و باید توسط یک تست دقیق کامل شود . اغلب خرابی های میل بادامک نو بیشتر به نصب نادرست مربوط می شود تا به نقایص موجود در میل بادامک یا لیفترها : قبل از شروع کردن : به راهنمای دستی تعمیر موتور جهت آگاهی بیشتر از ویژگی ها و جزئیات موتور خودتان مراجعه کنید سوراخهای لیفتر را برای دنده تخم مرغی شکل زیادی چک کنید ....

ادامه مطلب