بایگانی برچسب ها: تعيين موجودي مورد نياز

دانلود پروژه رويكرد JIT و تاثير آن بر فروش و مشتريان

دانلود پروژه رويكرد JIT و تاثير آن بر فروش و مشتريان

رويكرد JIT و تاثير آن بر فروش و مشتريان فهرست مطالب مديريت موجودي چيست؟ 1 كارآتر شدن برنامه زمان بندي 14 تعيين موجودي مورد نياز: 16 نقش ذخيره اطمينان: 17 تحويل محصولات: 18 تداركات: 19 انواع سيستمهاي توزيع: 20 فرآيند تعيين احتياجات ناخالص تا خالص 22 نقطه سفارش فازي- زماني (TPOP): 22 مركز توزيع (DRP) سطح سفر 23 نيازهاي ناخالص: 23 موجودي در دست و برنامه ريز شده: 23 نيازهاي خالص 24 زمان انتظار: 25 مرحله فاز بندي زمان تعديل زمان انتظار: 2...

ادامه مطلب