بایگانی برچسب ها: تعيين نقش مجتمعهاي زيستي

دانلود مقاله شهر

دانلود مقاله شهر

شهر فهرست مطالب: ۷-۲ کشاورزی. ۱۲ ۷-۳ بازرگانی و تجارت. ۱۲ ۷-۴ نقش نظامی‌و اداری. ۱۳ ۷-۵ نقش فرهنگی و مذهبی. ۱۳ ۷-۶ نقش گردشگری، جهانگردی. ۱۴ ۷-۷ دانشگاهی. ۱۴ ۷-۸ تعیین نقش مجتمعهای زیستی. ۱۵ فرم شهرها. ۱۶ ۸-۱ شهر خطی. ۱۷ ۸-۲ شهر شطرنجی. ۱۹ ۸-۳ شعاعی (ستاره ای). ۲۰ ۸-۴ حلقوی. ۲۱ ۸-۵ تار عنکبوتی. ۲۱ ۸-۶ شهرهای اقماری و موازی. ۲۲ ۸-۷ فرم محوری. ۲۲ ۸-۸ سیما و منظر شهر. ۲۴ ۸-۸-۱ راه یا مسیر. ۲۴ ۸-۸-۲ لبه. ۲۴ ۸-۸-۳ گره یا تقاطع. ۲۵ ۸-۸-۴ نقاط ا...

ادامه مطلب