بایگانی برچسب ها: تعيين نقش مجتمعهاي زيستي

دانلود مقاله شهر

دانلود مقاله شهر

شهر فهرست مطالب: 7-2 كشاورزي. 12 7-3 بازرگاني و تجارت. 12 7-4 نقش نظامي‌و اداري. 13 7-5 نقش فرهنگي و مذهبي. 13 7-6 نقش گردشگري، جهانگردي. 14 7-7 دانشگاهي. 14 7-8 تعيين نقش مجتمعهاي زيستي. 15 فرم شهرها. 16 8-1 شهر خطي. 17 8-2 شهر شطرنجي. 19 8-3 شعاعي (ستاره اي). 20 8-4 حلقوي. 21 8-5 تار عنكبوتي. 21 8-6 شهرهاي اقماري و موازي. 22 8-7 فرم محوري. 22 8-8 سيما و منظر شهر. 24 8-8-1 راه يا مسير. 24 8-8-2 لبه. 24 8-8-3 گره يا تقاطع. 25 8-8-4...

ادامه مطلب