بایگانی برچسب ها: تعیین تعداد کلاسها و مدارس

دانلود مقاله مدرسه (واحد آموزشی)

دانلود مقاله مدرسه (واحد آموزشی)

مدرسه (واحد آموزشی) چکیده بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی آموزش همگانی وزارت آموزش و پرورش «مدرسه سازمانی است که بر مبنای معیارهای رسمی تأسیس می شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه های مصوب پرورشی و آموزشی کشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می گردد.» در این آیین نامه مدرسه هر یک از مکانهایی را که تحت عنوان دبستان، راهنمایی و آموزش عمومی بزرگسالان برای اجرای برنامه های آموزش همگانی تأسیس می شود، در بر می گیرد. ۱...

ادامه مطلب