بایگانی برچسب ها: تعیین مطابقت درجات حفاظتی.doc

دانلود مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

دانلود مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

دانلود مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی اندازه گیری مقاومت در مدار مقدمه این فصل طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی را مشخص می‌کند و سازندگان تجهیزات باید ، نوع حفاظت قسمتهای مختلف تابلو را مشخص نمایند. محدوده کاربرد این طبقه‌بندی ، تابلوهای بکار رفته در شبکه‌های توزیع را شامل می‌شود.نوع حفاظتی که در این طبقه‌بندی مشخص شده شامل موارد زیر می‌باشد : حفاظت اشخاص در برابر تماس ب...

ادامه مطلب