بایگانی برچسب ها: تغييرات آب و هوا در دوره نوسنگي

دانلود مقاله گرد آوردی شکار به تولید غذا

دانلود مقاله گرد آوردی شکار به تولید غذا

دانلود مقاله گرد آوردی شکار به تولید غذا «پیشگفتار» در اصطلاح نوسنگی یعنی دوره انتقال از گرد آوردی شکار به تولید غذا می باشد، دوره ای که بشر دچار تحول و دگرگونی در فناوری تولید غذا(کشاورزی) ، معماری ، تولید سفال، اهلی سازنده، شد ، که این روند را می توان در گستره هلال حاصلخیز جست. به دلیل نامناسبی شرایط زیست محیطی منطقه، ناامنیتی را برای بقای زیست به وجود آورد که این عامل نیازی را  می طلبید تا بشر این چالش ها را پر کند و در مضیقه قر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی

دانلود پروژه تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی

دانلود پروژه تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی فهرست مطالب پیشگفتار۳ مقدمه ۶ محیط زیست در مناطق کوهستانی زاگرس در غرب ایران ۹ دشت دهلران ۱۳ تپه بزمرده ۱۵ منطقه کنکاور در زاگرس مرکزی ۱۹ تپه گنج دره۲۰ تپه آسیاب ۲۴ تپه گوران ۲۶ اوضاع جغرافیایی بین النهرین ۲۹ پیشینه مطالعاتی عراق ۳۲ زاوی شمی شانیدر ۳۴ کریم شهیر ۳۹ جارمو ۴۰ اهلی سازی گیاهان ۴۴ اهلی سازی حیوانات ۵۱ تغییرات آب و هوا در دوره نوسنگی ۵۶ سیر تغییر و تحولات در دوران نوسنگی۵۷ معماری...

ادامه مطلب