بایگانی برچسب ها: تغييرات درنقطه بهينة بهره وري

مقاله ارتقاء سطح کیفی وکمی محصولات و تغییرات

مقاله ارتقاء سطح کیفی وکمی محصولات و تغییرات

ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینه بهره وری مقدمه: شاید در این مقاله که به بررسی صنعت چاپ بسته بندی، تبلیغات، بازاریابی ، بازار هدف … و تأثیر آن در افزایش فروش و در طی آن افزایش سود و کاهش هزینه ها و در یک کلمه ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینه بهره وری می پردازد اشاره مستقیمی به ارتباط آن با مهندسی صنایع نشده باشد.اما در گیردار مقاله نقش مهندسی صنایع به خوبی قابل تشخیص می باشد. لازم به ذکر است ...

ادامه مطلب