بایگانی برچسب ها: تغيير الگو مصرف اقتصاد

دانلود مقاله انقلاب اسلامی ایران

دانلود مقاله انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران فهرست مطالب مقدمه  ماهیت وعوامل انقلاب اسلامی درایران اقسام علل و عوامل الف) علل وعوامل بشری           ب) علل وعوامل اجتماعی    علل و عوامل سیاسی  علل و عوامل فرهنگی الف) عوامل و عناصر فرهنگی ایران  ب) عناصر فرهنگی شاه  ۶- علل  و عوامل اقتصادی  ۷- ماهیت و روند اقتصادی شاه زمینه های تاریخی     انقلاب سفید  تغییر الگو مصرف اقتصاد نفت و اقتصاد           کشاورزی و صنایع          آمال نفتی شاه  جمع بندی  استناد به و...

ادامه مطلب