بایگانی برچسب ها: تفاوت‌ نظام‌ حقوق‌ مدون‌ و نظام‌ حقوق‌ غيرمدون‌

دانلود مقاله تفاوت‌ نظام‌ حقوق‌ مدون‌ و نظام‌ حقوق‌ غيرمدون‌

دانلود مقاله تفاوت‌ نظام‌ حقوق‌ مدون‌ و نظام‌ حقوق‌ غيرمدون‌

تفاوت‌ نظام‌ حقوق‌ مدون‌ و نظام‌ حقوق‌ غيرمدون‌ مقدمه از آنجا كه قوانين ما در بحث‌هاي جزائي ريشه در فقه و حمايت‌هاي فقهي دارد خصوصاً در باب حدودي قصاص و ديات كه كلاً ترجمة خود فقه است؛ در خود فقه نيز نظر فقها مختلف است و قيل و قال نسبت به يك موضوع زياد دارند آنچه از بين قيل و قال، علماء به عنوان مشهور استنباط مي‌شود قول آنان است که بر خود قول هم بعنوان يک اصل در هر زمينه‌‌اي و در هر عصر و زماني شايد نظر واحدي وجود نداشته باشد و گاه...

ادامه مطلب