بایگانی برچسب ها: تفاوت‌ نظام‌ حقوق‌ مدون‌ و نظام‌ حقوق‌ غيرمدون‌

دانلود مقاله تفاوت‌ نظام‌ حقوق‌ مدون‌ و نظام‌ حقوق‌ غیرمدون‌

دانلود مقاله تفاوت‌ نظام‌ حقوق‌ مدون‌ و نظام‌ حقوق‌ غیرمدون‌

تفاوت‌ نظام‌ حقوق‌ مدون‌ و نظام‌ حقوق‌ غیرمدون‌ مقدمه از آنجا که قوانین ما در بحث‌های جزائی ریشه در فقه و حمایت‌های فقهی دارد خصوصاً در باب حدودی قصاص و دیات که کلاً ترجمه خود فقه است؛ در خود فقه نیز نظر فقها مختلف است و قیل و قال نسبت به یک موضوع زیاد دارند آنچه از بین قیل و قال، علماء به عنوان مشهور استنباط می‌شود قول آنان است که بر خود قول هم بعنوان یک اصل در هر زمینه‌‌ای و در هر عصر و زمانی شاید نظر واحدی وجود نداشته باشد و گاه...

ادامه مطلب