بایگانی برچسب ها: تفاوت شركتهاي دولتي و موسسات دولتي.doc

دانلود پروژه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

دانلود پروژه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی فهرست مطالب فصل اول : ۱-       تاریخچه ۲-       تعریف شرکتهای دولتی ۳-       علل تاسیس شرکتهای دولتی ۴-       مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها ۵-        ارکان شرکتهای دولتی ۶-       نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی الف – نظارت پارلمان ب – نظارت اجرابب ۷-       وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند. –              دلیل های استثنا ۸-   بانکها ، بیمه مرکزی ، سازم...

ادامه مطلب