بایگانی برچسب ها: تفسیر ماده 632 قانون مجازات

دانلود کارتحقیقی تفسیر ماده ۶۳۲ قانون مجازات

دانلود کارتحقیقی تفسیر ماده ۶۳۲ قانون مجازات

کارتحقیقی تفسیر ماده ۶۳۲ قانون مجازات تفسیر ماده ۶۳۲ قانون مجازات چکیده حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ س...

ادامه مطلب