بایگانی برچسب ها: تفسیر ماده 632 قانون مجازات

دانلود کارتحقیقی تفسیر ماده 632 قانون مجازات

دانلود کارتحقیقی تفسیر ماده 632 قانون مجازات

کارتحقیقی تفسیر ماده 632 قانون مجازات تفسیر ماده 632 قانون مجازات چكيده حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا 2 سال و براي دختر تا 7 سا...

ادامه مطلب